امتحان

هیچ وقت فکر نمی کردم که دلم برای اضطراب شب قبل از امتحان تنگ بشه. اون موقع لا اقل دلیلی برای اضطراب بود. اضطرابی با بیم و امید. اما الان چی؟ وقتی همه چی تموم شد فقط بیم باقی مونده.

زندگی بعد از امتحان مثال زندگی بعد از مرگه. زندگی با عواقب کردارت، بدون اینکه بتونی چیزی رو تغییر بدی.

/ 0 نظر / 31 بازدید